<= Taide-ja Kulttuurikeskus Kolin Ryynänen, Lieksa 2000.
Ennallistava korjaus, aitan uudelleenrakentaminen ja uusi sauna.
=>