<=Näytteenottokeskus, Joensuu 2004. Liiketilan muutos keskustan näytteenottopisteeksi.
=>