<=Kolin satama, Lieksa 2003. Sataman korjauksen suunnittelun visuaalinen osuus.
=>