<= Pohjois-Karjalan Museo, Sodan jaloista Egyptinkorpeen Asutustilojen historian näyttely 1995.
=>